O nás

Postavení na trhu

Agaricus je největším producentem žampionů v ČR. Veškeré prodané zboží společnosti je z vlastní produkce.

Na tuzemském trhu realizujeme cca 50 % produkce, druhou polovinu produkce firma dodává na trhy zemí EU - zejména SRN, Polsko, Holandsko.

Hlavními obchodními partnery (80 % produkce) jsou renomované obchodní řetězce v ČR a Bavorsku.


Výhody společnosti ve stávající tržní situaci:

 • Optimální vzdálenost k zákazníkům v ČR a SRN (Praha, Norimberk, Regensburg).
 • Vlastní logistika na vstupu (surovina) i výstupu (denní rozvoz produktů k zákazníkovi).
 • Provozování moderního způsobu pěstování žampionů v předpěstovaných policích.
 • Obchodní napojení na rozhodující výrobce a distributory žampionů v EU.

Současnost

 • V letošním roce dosáhne kapacita vlastní produkce:
 • cca 900 tun žampionů zahradních
  cca 250 tun žampionů krémových
  cca 80 tun hlívy ústřičné
 • Veškerá produkce je distribuována vlastními chladicími vozy.
 • Doba mezi sběrem čerstvého žampionu, jeho zchlazením, zabalením a dodávkou k zákazníkovi je nejkratší možná a činí přibližně 24 hodin!
 • Pro spokojenost zákazníka je nejdůležitější trvalá vysoká kvalita produktů. K tomuto cíli nám pomáhá propracovaný systém kontroly a řízení jakosti produkce, jakož i kontrola zdravotní nezávadnosti produkce v celém řetězci.
 • V rámci systému GLOBALGAP zabezpečujeme také bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu životního prostředí.
 • Balírna vybavená balicím automatem s kapacitou 3000 kg žampionů za směnu splňuje nejpřísnější hygienické požadavky EU.
 • Díky vstupu strategického partnera, firmy AGROSPOL Czech spol. s r. o. dochází k zásadní obnově vozového parku společnosti a významné rekonstrukci prostor objektu.

Společnost Agaricus spol. s r. o. byla založena v roce 1992 s cílem vybudovat první velkopěstírnu žampionů v České republice.

Za tímto účelem byl firmou zakoupen a zrekonstruován vhodný objekt v areálu bývalého chemického podniku v Kaznějově u Plzně.

Od počátku činnosti se hlavním krédem společnosti stal spokojený zákazník.

Navázání spolupráce s MARKONE CZ s.r.o. houbove-speciality.cz

2023

Žampiony s vysokým obsahem vitamínu D - NOVINKA!!!

2020

Automatická regulace klimatu v pěstebních halách

2019

Kontinuální on-line monitoring teplot, vlhkosti a CO2 v pěstebních halách

2018

Úspěšná certifikace systému GRASP

Kontinuální on-line monitoring teplot v chladících boxech

2017

Úspěšná recertifikace systémů GLOBALGAP a IFS

2010

Úspěšná recertifikace systému GLOBALGAP

Úspěšná certifikace IFS

2009

Úspěšná recertifikace systému GLOBALGAP

Příprava certifikace IFS (International Food Standard)

2008

Vybudování vlastního energetického centra o tepelném výkonu 500 kW

Doplnění vozového parku o nový chladírenský vůz

Úspěšná recertifikace systému EurepGAP, nyní GLOBALGAP - celosvětově uznávaný systém jakosti a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

Zavedení vlastní výroby hlívy ústřičné a krémových žampionů

2007

Certifikace systému EurepGAP

Rekonstrukce váhovny a balírny s kapacitou až 3000 kg žampionů za směnu

Obnova parku chladírenských vozů

2006

Vstup strategického partnera do společnosti

2005

Vybudování vlastního logistického centra pro denní zásobování centrálních skladů řetězců v ČR a Bavorsku

2004

Úplný přechod pěstírny na policový způsob výroby

Celková kapacita 900 t/rok

Orientace prodeje na nadnárodní obchodní řetězce v ČR a EU

2002

Zahájení výroby dle nejmodernější evropské technologie - policový způsob s úplnou mechanizací manipulace s žampiónovým substrátem

Kapacita nové výrobní technologie 250 t/rok

Celková kapacita výroby 700 t/rok

2000

Kapacita výroby 600 t žampionů/rok

1997

První vývoz žampionů do zemí EU

Kapacita výroby 400 t žampionů/rok

1995

Zahájení výroby žampionů (starý "pytlový" způsob pěstování žampionů)

Dodávky velkoskladům OZ v západočeském kraji, Praze

Kapacita výroby 200 t žampionů/rok

1993