Ekologická stopa

Naše žampionárna je součástí ekosystému bez vedlejších nerecyklovatelných odpadů. Vedlejším produktem je vyplozený žampionový substrát, certifikovaný jako hnojivo.


Zaměřujeme se na:

  • Minimalizaci používaných plastů díky snižování hmotnosti obalových materiálů a postupný přechod na přírodní, plně odbouratelné materiály.
  • Opakované použití přepravních nosičů.
  • Návrat organických látek do půdy.